Voedervoorziening


De dierverzorger beheert op een dierenhouderijbedrijf het weiland en de percelen waar voedergewassen verbouwd worden, zodat het land optimaal benut wordt en de oogst kwalitatief goed voer oplevert, afgestemd op de bedrijfsdoelen.

Bodem van nederland Bodemstructuur Bemesting:voeding voor de plant Gewasbescherming Licentie 1
Bodemsoorten Bodemstructuur Bemesting Licentie 1
Teelt van snijmais Graslandgebruik Etiket lezen praktijkopdrachten voedergewassen
Maisteelt Grasland gebruik Etiket lezen Praktijk
onkruiden herkennen grassen herkennen eiwitrijke gewassen
Onkruiden herkennen Grassen herkennen Teelt eiwitrijke gewassen